Om projektet:

Bevillingsmodtager: LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Støttebeløb i alt: 200.000

År: 2016