I 2018 åbnede Drømmeskibet, M/S Museet for Søfarts 400 m2 store maritime oplevelsesunivers for børn i alderen 3-12 år og deres voksne. DRØMMESKIBET blev realiseret med støtte fra Lauritzen Fonden og Nordea-fonden og består af et aktivitets- og legeområde bygget op som et motorskib fra 1950’erne, hvor børn og deres voksne gennem leg og bevægelse kan udforske alt fra maskinrummet til kabyssen.

DRØMMESKIBET gøres tilgængeligt for de sårbare familier

Lanceringen af DRØMMESKIBET affødte en massiv positiv interesse og deraf en stigning i antal af besøgende. M/S Museet for Søfart har dog haft svært ved, at få de udsatte familier til at finde vej til museet og derfor har de taget initiativ til M/S Minimatrosklub og M/Z KIDZ – en 3-årig indsats der skal finde sted inden for rammerne af DRØMMESKIBET.

Formålet med indsatsen er at skabe mulighed for at også børn fra lavindkomstfamilier og udsatte boligområder, der af sociale og økonomiske årsager ikke har mulighed for at besøge museet med deres familie, kan få en masse positive, sjove, bekræftende og kompetencegivende oplevelser i DRØMMESKIBET, der kan bidrage til det enkelte barns trivsel og udvikling. Afhængig af alder vil børnene kunne besøge museet med deres søskende og voksne eller med deres daginstitution. Her vil de vil blive modtaget af et korps af legekaptajner, der er rustet til opgaven gennem et pædagogisk oplæringsprogram udviklet særligt til aktiviteterne og målgruppen.

Styrket selvværd og trivsel

Visionen er, at M/S Museet for Søfart udvikler sig til at blive en stærkt socialt inkluderende kulturinstitution, der giver alle børn – uanset social baggrund – mulighed for fra tidlig alder at udforske kultur og søfart på museet og gennem særligt tilrettelagte aktiviteter og tilbud blive styrket i deres selvværd og trivsel og indgå i nye berigende fællesskaber. I et mere langsigtet dannelsesmæssigt perspektiv er det museets mål, at programmet dels kan bidrage til at udvikle en nye gruppe af livslange museums- og kulturbrugere, dels kan bidrage til at åbne en særlig gruppe børns øjne op for mulighederne inden for søfarten, erhvervsmæssigt såvel som fritidsmæssigt.
Bag indsatsen står M/S Museet for Søfarts undervisningsafdeling i tæt samarbejde med organisationerne Mødrehjælpen og Børns Voksenvenner, legeudviklerne OK Monkey samt Center for Børn, Unge og Familier i Helsingør Kommune. Tanken er senere at udvide indsatsen til også at omfatte Kokkedal (Fredensborg-Humlebæk) Kommune.

Lauritzen Fonden har støttet indsatsen med 1,46 mio. kr.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: M/S Museet for Søfart

Støttebeløb i alt: 1.465.000

År: 2019 - 2021

mfs.dk/