Om projektet:

Bevillingsmodtager: Marstal Søfartsmuseum

Støttebeløb i alt: 75.000

År: 2017 - 2018