Om projektet:

Bevillingsmodtager: Marstal Søfartsmuseum

Støttebeløb i alt: 15.000

År: 2018