Om projektet:

Bevillingsmodtager: Marstal Søfartsmuseum

Støttebeløb i alt: 250.000

År: 2014 - 2015