Fonden for Socialt Ansvar driver netværket Netværk for Socialt Ansvar (NFSA), som består af godt 60 organisationer, der alle arbejder inden for det frivillige sociale område.

Formålet med Netværk for Socialt Ansvar er, at give lederne i mindre og mellemstore frivillige sociale organisationer et fagligt fællesskab, et stærkt netværk for samarbejder på tværs af organisationer samt en mere offensiv rolle i forhold til politikere og den offentlige og private sektor. Netværket er et forum for videndeling, faglig sparring, videns- og kapacitetsopbygning og direkte dialog med myndigheder, fonde, politikere og andre væsentlige aktører i den frivillige sociale sektor. Det bidrager bl.a. til udvikling af civilsamfundet og styrker organisationernes eksistensgrundlag.

Adgang til stærkt fagligt fællesskab
På trods af en række tilbud, hvor frivillige sociale aktører og organisationer kan købe netværksdeltagelse, kurser, rådgivning mv. med henblik på kapacitetsopbygning, er særligt de mindre og mellemstore organisationer pressede. De mindre organisationer har ofte ikke økonomien til kurser, rådgivning eller deltagelse i betalte netværk. Derfor er Netværk for Socialt Ansvar for mange organisationer en unik mulighed for at få adgang til et stærkt fagligt fællesskab med rum for videndeling og sparring, videns- og kapacitetsopbygning.

Lauritzen Fonden var i 2015 med til at kickstarte Fonden for Socialt Ansvars arbejde med at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område, primært gennem støtte af netop netværksarbejde og har nu af to omgange støttet med 1.000.000 kr. til drift af netværket i perioden 2022-2023 og 2023-2024.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Fonden for Socialt Ansvar

Støttebeløb i alt: 2.000.000

År: 2022 - 2024

socialtansvar.dk/