Alle kan blive ensomme. Men i nogle perioder i livet, er man mere sårbare end andre. Særligt unge og ældre er udsatte for ensomhed. De unge er især sårbare, når de bevæger sig i overgange fra eksemplevis folkeskole til ungdomsuddannelse. Derfor sætter Netwerk ind netop her.

Alle unge oplever ensomhed af og til, hvilket er helt naturligt, men hvis ensomheden bider sig fast, bliver den skadelig. Man kan miste sine sociale kompetencer, og det kan blive en uoverskuelig opgave at indgå i en helt almindelig samtale.

Fokus på trivsel

Netwerk er et program til ungdomsuddannelser, som sætter elevernes trivsel i fokus for at nedsætte ensomhed og sociale problemer blandt unge. Projektet består af to dele:

  • En forebyggelsesdel, som er centreret omkring studiestarten. Studiestartsforløbet er et struktureret undervisningsforløb bestående af seks lektioner, en skriftlig opgave og to opfølgningslektioner. Inden studiestart, deltager lærere på seminarer i at udføre metoderne.
  • En afhjælpningsdel, som pågår hele året. Afhjælpningsdelen har til formål at klæde lærerne på til at se, kontakte og støtte elever, der mistrives socialt. Undervisning heri foregår på lærerseminarerne.

Netwerk giver både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært. Projektets omdrejningspunkt er det sunde fællesskab, hvor alle elever trives og føler sig inkluderet.

Netwerk bryder tabu

I Danmark er Netwerk det første program, der systematisk arbejder med at forebygge og afhjælpe ungdomsensomhed. Med Netwerk sættes ensomhed og mistrivsel blandt unge på dagsordenen, og der skabes en øget bevidsthed om konsekvenserne af ensomhed, blandt unge, men også blandt NGO’er, fonde, det offentlige område og meningsdannere generelt. Samtidig bidrager projektet til at bryde tabu, da selve det at tale om ensomheden, er med til at mindske problemet. Projektet er derudover med til at skabe ny viden om området via løbende evaluering.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Mary Fonden/ Ventilen Danmark

Støttebeløb i alt: 3.485.000

År: 2015 - 2016

projektnetwerk.dk/