Det Lille Teater i København spiller teater for børn mellem 2-10 år og deres voksne. Teateret målretter alle forestillinger specifikt til forskellige børnegrupper, og forsøger altid at møde børnene lige der, hvor de er i deres forståelse af verden.

Teateret har siden 1966 opbygget et trofast publikum, som omfatter såvel private familier som daginstitutioner og skoler.  Det Lille Teater har dog svært ved at få udsatte familier til at finde vej til teateret – det er denne publikumsgruppe de ønsker at indfange med projekt ’Nye familier i teateret’, der gennem samarbejde med fire sociale organisationer vil give teateroplevelser til i alt 320 børn og voksne fra udsatte familier.

Gennem samarbejde med de fire sociale foreninger: Bydelsmødre, Kringlebakken – et springbræt til det danske samfund, Børns Voksenvenner og Forælder Fonden vil teateret række ud til de familier, som ikke benytter regionens kulturtilbud og ikke har overskud eller råd til en teatertertur og byde dem indenfor til en fælles oplevelse i børnehøjde.

FAKTA

Bevillingsmodtager: Det Lille Teater & Marionet Teatret

Støttebeløb i alt: 117.000

År: 2018 - 2019

www.detlilleteater.dk/