Søtransport udleder ca. 1000 mio. tons CO2 årligt og står for ca. 3% af de årlige globale drivhusgasemissioner. Derfor er fokus på at reducere disse emissioner også vokset markant de seneste år.

Med dette forskningsprojekt ønsker DTU at bidrage med ny forskningsbaseret viden, om de samlede omkostninger forbundet med overgangen til klimaneutrale brændstoffer til langdistance transport i den maritime sektor.

Det overordnede formål er at vurdere forskellige teknikker, prioritere dem og pege på udrulninger over de kommende årtier. Tillige er formålet at lave beregninger af økonomien, både for producenter af elektrofuels og den praktiske anvendelse i skibe.

Forventede resultater
Projektet skal afdække elektrobrændstoffers potentiale som klimaneutrale alternative brændstoffer og belyse konsekvenserne for rederne, energisystemet og samfundet. Analysen skal fungere som udgangspunkt for yderligere strategiske initiativer fra de enkelte selskaber i den maritime sektor henimod introduktion af elektrobrændstoffer.

Udover Lauritzen Fonden har også Den Danske Maritime Fond støttet forskningsprojektet.

Download forskningsrapport
>>>MarE-Fuel Summary report

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: DTU

Støttebeløb i alt: 1.500,000

År: 2019 - 2021

orbit.dtu.dk/en/projects/electro-fuels-for-long-range-maritime-transport