Lær for Livet arbejder for at styrke læring og livsdueligheden hos udsatte børn og unge. Siden Lær for Livet blev etableret i 2013, har programmet alene været for anbragte børn. Men  efter opfordring fra kommunerne, har Lær for Livet i 2019 valgt at åbne for, at socialt udsatte børn, der er hjemmeboende, kan deltage i programmet. Det kan være børn, der er i aflastning og/eller med omfattende foranstaltninger i hjemmet. Disse børn klarer sig desværre lige så dårligt uddannelsesmæssigt som de anbragte børn.

 

Derfor har Aalborg Kommune, Lær for Livet og Lauritzen Fonden indgået et partnerskab, der skal sikre, at flere lokale børn og unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Siden 2013 har Aalborg Kommune visiteret 20 børn til Lær for Livet, som gennem skole-camps, hjælp fra en frivillig mentor og faglig støtte til hjemmelæringsmiljøet skal understøtte barnets faglige, personlige og sociale udvikling over en seksårig periode. Og med en økonomiske håndsrækning fra Lauritzen Fonden bliver det nu muligt, at flere udsatte børn får glæde af programmet.

 

”I Aalborg Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi er utrolig glade for partnerskabet, som betyder, at vi får afprøvet en udvidet samarbejdsmodel mellem barnet, barnets netværk, skolerne og vores familiegrupper, så vi endnu tidligere kan støtte op om børnenes trivsel og læring. Vi skal have knækket koden, så børnene får samme chancer i livet som andre børn,” fortæller Mai-Britt Iversen, der er rådmand i kommunens Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.

I Lauritzen Fonden er man også glade for samarbejdet.

”I Lauritzen Fonden er vi optaget af tidlig indsats, og derfor giver det for os rigtig god mening at bidrage til at børn med foranstaltninger også kan komme med i Lær for Livet, som kan bidrage med et øget fokus på børnenes trivsel og læring. Samtidig støtter vi meget gerne løsninger, hvor kommunen tager et samlet ansvar og samarbejder om de udsatte børn på tværs af forvaltninger – erfaringer med dette vil være vigtige at opsamle og dele,” siger souschef i Lauritzen Fonden Kathrine Geisler Madsen

 

Lauritzen Fonden bidrager med i alt 2,1 mio. kr. over de næste tre år, som gør det muligt, at 60 lokale børn fra Aalborg Kommune kan deltage i Lær for Livets læringsprogram i seks år.

 

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Lær for Livet

Støttebeløb i alt: 2,1 mio.

År: 2020 - 2023

laerforlivet.dk/