Hvis du vokser op i en social og økonomisk trængt familie eller er blevet anbragt, så er chancerne for at bestå en uddannelse meget ringe. Kun tre ud af ti børn i udsatte positioner gennemfører folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse mod 9 ud af 10 ikke-udsatte børn. Seks år efter grundskolen står 73 procent af de ikke-udsatte med et svendebrev i hånden eller en studenterhue på hovedet, mens det kun gælder for 23 procent af unge i udsatte positioner. (KL Nøgletal om udsatte børn 2020)

Når vi som samfund ikke lykkes bedre med at støtte de her børn, så er det både dyrt på et samfundsmæssigt plan, men også for det enkelte barn og unge menneske. Det er en social uretfærdighed, vi ikke kan være bekendt. Derfor er jeg glad for, at Esbjerg Kommune med støtte fra KG Fonden og Lauritzen Fonden tør tænke og investere langsigtet i den sociale og faglige indsats overfor de mest udsatte børn og unge,” udtaler Lær for Livets direktør Karen Haumann.

Frivillige er med til at gøre en forskel

Siden 2016 er 70 børn fra Esbjerg Kommune startet et seksårigt forløb i Lær for Livet. Med den ekstra faglige og sociale støtte, som børnene får fra en frivillig mentor og såkaldte ”skole-camps”, består 8 ud af 10 børn folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse og lige så mange fortsætter i ungdomsuddannelse. Resultaterne er så positive, at Esbjerg kommune nu indgår et nyt partnerskab med Lær for Livet, KG Fonden og Lauritzen Fonden.

I Esbjerg kommune ser skolechef Morten Mærsk frem til at fortsætte kommunens samarbejde med Lær for Livet.

Jeg er begejstret over læringsprogrammets intention om at styrke anbragte og udsatte børns læring og livsduelighed og jeg er imponeret over de resultater, som kommuner og Lær for Livet opnår i fællesskab – fx i forhold til at hjælpe børnene med at gennemføre afgangsprøverne.” 

Bevillingerne fra KG Fonden og Lauritzen Fonden gør det muligt, at 30 nye lokale børn fra Esbjerg Kommune kan deltage i Lær for Livet i seks år. Samtidig skal indsatsen som noget nyt støtte børnene i at blive en del af det lokale fritids- og foreningsliv.

Uddannelse er en af de stærkeste forebyggende indsatser i arbejdet med at hjælpe unge, der kæmper med sociale problemer og udsathed. Gennem deres ambitiøse læringsprogram er Lær for Livet lykkedes med at forbedre anbragte børns chancer for at klare sig i uddannelsessystemet. Derfor er vi meget glade for at indsatsen i Esbjerg nu styrkes med flere stærke kræfter og fortsætter, så flere børn kan finde vej ind i positive skole- og fritidsfællesskaber“, siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Lær for Livet

Støttebeløb i alt: 1.000.000 kr.

År: 2024 - 2026

laerforlivet.dk/