I 2019 overtog Lauritzen Fonden en tidligere efterskole i Esbjergs Østerbyen, med en vision om at omdanne stedet til et moderne kultur- og medborgerhus for alle Esbjergs borgere. I dag går stedet under navnet Platformen og arbejder ud fra en vision om  at skabe en ny og stærk fællesskabsramme i Østerbyen:

”Med udgangspunkt i, at unge kan være medskabere af aktiviteter, der samler, vil vi skabe et sted, der kommer med nye bud på fællesskaber med fokus på kultur, det sociale, innovation og kreativitet,” udtaler Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Hvad er Platformen?

Platformen er et moderne kultur- og medborgerhus, der skaber rammer for kreativitet, innovation, kultur og socialt liv. Det er et levende sted i hjertet af Østerbyen, der udvikler, samler og driver, samt muliggør fællesskaber på tværs af interesser, alder, etnicitet og lokale bydele omkring Esbjerg.

For at sikre en sammenhæng og bæredygtig udvikling af Platformen er der desuden fastlagt henholdsvis sociale-, kreative-, kulturelle- og innovative sigtelinjer, der sammen med Platformens dogmer fungerer som værdigrundlag og retningsgivere i kultur- og medborgerhuset.

Lauritzen Fonden arbejder ud fra en vision om, at flere børn og unge, der lever i økonomisk, social og kulturel fattigdom, bliver bedre rustet til at finde vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. Etableringen af et moderne kultur- og medborgerhus i Esbjerg Kommune er derfor i god tråd med fondens almennyttige fokus.

Læs mere om fællesskaberne og aktiviteterne på Platformen på deres hjemmeside.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Platformen

Støttebeløb i alt:

År: 2019

platformen-esbjerg.dk/