Gennem et ’Open Call’, ønsker kultur- og fællesskabshuset Platformen i Esbjerg at invitere unge til at søge penge til at igangsætte og afprøve nye fællesskaber for andre unge. Ved at engagere lokale unge, er målsætningen at støtte nye projekter på Platformen, hvor unge kan mødes uden for skolens og uddannelsesinstitutioners rammer, og hvor nytænkende ungefællesskaber er i fokus.

Lokale unge mellem 15-25 år kan søge op til 10.000 kr. til et projekt, som skal gavne andre unge, og som ikke er et privat eller kommercielt arrangement. Man kan søge alene eller sammen med en gruppe venner, så længe projektet også gavner andre unge mellem 15-25 år. Et dommerpanel, der består af bl.a. repræsentanter fra Lauritzen Fonden, Esbjerg Kommune og Esbjerg kulturelle ungdomsfond, vurderer sammen ansøgningerne.

Lauritzen Fonden har af to omgange bevilliget 100.000 kr. til ungekulturpuljen.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Platformen

Støttebeløb i alt: 200.000 kr.

År: 2022 - 2024

platformen-esbjerg.dk/