Verdens største demokratifestival for unge

Ungdombureauet står bag Ungdommens Folkemøde – en årligt tilbagevendede demokratifestival for unge. Ud fra devisen: ”Nutidens udfordringer skal løses med fremtidens borgere!” skaber Ungdommens Folkemøde rammer, hvor alle unge og beslutningstagere kan mødes om fælles samfundsudfordringer, for derigennem at skabe nye idéer og løsninger. Endvidere er formålet med Ungdommens Folkemøde at træne unge i demokratisk deltagelse, dialog, og give unge en demokratisk vitaminindsprøjtning, så de kan blive aktive og mere samfundsengagerede medborgere.

Foto: Ungdommens Folkemøde
Foto: Ungdommens Folkemøde
Foto: Ungdommens Folkemøde
Foto: Ungdommens Folkemøde
Foto: Ungdommens Folkemøde

Projekt RUMLIG

I 2016 deltog omkring 20.000 unge og 56 interesseorganisationer, NGO’er, partier, tænketanke og brancheorganisationer på Ungdommens Folkemøde.

Gruppen af udsatte unge var samme år dog stærkt underrepræsenterede. Derfor har Lauritzen Fonden støttet RUMLIG puljen – en 3-årig indsats specifikt rettet mod inklusion af udsatte unge.  Visionen er at Ungdommens Folkemøde skal være en platform, hvor alle unge kan komme til orde og føle at deres stemme bliver hørt.

“Vi arbejder med en målsætning om at få alle unge til at blive inkluderede og bidragende samfundsborgere. Herunder ligger en opgave i at styrke de unges demokratiske engagement og deltagelse. Gennem dette partnerskab er vi med til at sikre, at Ungdommens Folkemøde fortsat er et tilgængeligt fællesskab, der giver stemme til en mangfoldighed af unge i Danmark”
– Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

RUMLIG puljen består konkret af 5 forskellige projekter, som forskellige organisationer, der arbejder for og med udsatte unge, kan byde ind på at løse. Projekterne har forskellig karakter, varierer i omfang og har fokus på praktikerdelen. Fælles for dem er, at opgaverne skal løses med og af udsatte unge og forudsætter, at udsatte unge inddrages allerede i planlægningen af UFM

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Ungdomsbureauet

Støttebeløb i alt: 750.000

År: 2017 - 2019

Fakta om Ungdomsbureauet

Ungdomsbureauet er en non-profit organisation, der arbejder ud fra en vision om at skabe den mest samfundsengagerede ungdom Danmark har set. Det gør de ved at engagere de unge gennem konferencer, festivalaktiviteter, workshops, bøger og andre begivenheder.