Alle unge har talent for noget. Det er bare ikke alle, der endnu har mødt et fællesskab, hvor dette potentielle talent kan udfolde sig. Dette ønsker Teaterskolen Prolog at ændre på

Initiativet Prolog LAB tilbyder således 12 unge i alderen 18-25 år et gratis teaterkursus i vinteren 2021/2022. Her vil den unge få mulighed for at deltage uanset økonomiske forudsætninger, og alle på holdet får mulighed for at være en del af et mangfoldigt scenekunstnerisk fællesskab, hvor deltagerne betragtes som medskabere fra start til slut.

Formålet er at at styrke den enkeltes selvværd og tro på egne ressourcer og muligheder.

Lauritzen Fonden har støttet med 50.000 kr.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Prolog Teater

Støttebeløb i alt: 50.000

År: 2021 - 2022

www.prologteater.dk/