Roskilde Festival Højskole er en kreativ højskole, der skal uddanne og skabe aktive medborgere. Roskilde Festival Højskolen deler navn og værdigrundlag med musikfestivalen, hvor fokus er på at engagere unge i alderen 18-23 år til at bygge og indgå i nye fællesskaber og på at myndiggøre og kvalificere dem til at tage aktiv del i samfundet gennem frivilligt, socialt og kulturelt arbejde.

Roskilde Festival Højskole
Roskilde Festival Højskole
Roskilde Festival Højskole
Roskilde Festival Højskole
Roskilde Festival Højskole
Roskilde Festival Højskole
Roskilde Festival Højskole

Ambition

Skolen har en ambition om at sende eleverne ud i samfundet med lyst og evne til at skabe værdi for andre end sig selv. Skolens fagprofil dækker musik, dans, kunst, arkitektur, ”maker” (kreativt miljø for vidensdeling), journalist, leder og politiker.
Skolen stræber derfor efter at medvirke til at skabe fremtidens frivillige ledere, engagerede foreningsfrivillige, demokratisk funderede ungdomspolitikere og ikke mindst sende kommende journalister videre med en indsigt, der rækker dybere end sensationsjournalistik og med en ’tone’ i deres virke, der har blik for sagen og ikke personen.

Højskolen lykkes i det øjeblik der formås at undervise med faget og ikke i faget. Det betyder at højskolens værdisæt og formål danner retningen for al undervisning. Undervisningen foregår i praksisnære værksteder – uanset indhold og har til formål at skabe nye ildsjæle, der brænder for noget mere end sig selv.

Lauritzen Fonden har bevilliget  250.000 kr. til indretning af skolens lærings- og fritidsrammer, der skal skabe rammerne for fællesskab og bevægelse for højskolens elever.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Roskilde Festival Højskole

Støttebeløb i alt: 250.000

År: 2016 - 2018

rofh.dk/