Siden 1867 har danske sømandspræster ydet en velfærdsopgave over for søfolk på danskflagede skibe. Tidligere kom søfolkene i sømandskirkerne, men i dag går præsterne i højere grad ombord på skibene.

I praksis er der desværre ofte langt imellem, at den enkelte søfarende møder en sømandspræst. Derfor ønsker Danske Sømands- og Udlandskirker med indsatsen “Samtaler til søs” at supplere sømandspræsternes traditionelle skibsbesøg med et digitalt chattilbud.

Bedre trivsel til søs

Med “Samtaler til søs” håber Danske Sømands- og Udlandskirker at kunne mindske ensomhed og forbedre livskvaliteten for søfarende, der tilbringer lange perioder af deres liv til søs.

Undersøgelser viser, at skriftlig samtale via chat har positiv indflydelse på et menneskes mentale sundhed, og internationale organisationer, der beskæftiger sig med søfolks trivsel, har allerede gode erfaringer med at tilbyde chatrådgivning.

Chattilbuddet skal derfor betragtes som et fornyende digitalt supplement til sømandspræsternes fysiske tilstedeværelse ombord og vil forhåbentlig give mulighed for at håndtere søfarendes trivselsproblemer på havet, når de opstår.

 

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Danske Sømænds- og Udlandskirker

Støttebeløb i alt: 200.000

År: 2020 - 2023

www.samtalertilsoes.dk