FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: SAVN - Børn og pårørende til indsatte

Støttebeløb i alt: 50.000 kr.

År: 2023