I et nyt samarbejde med den frivillige norske organisation ”Vindskift” vil sejladsafdelingen fra skolerne i Oure  afprøve et koncept, hvor en ny gruppe i samfundet får mulighed for at komme ud at sejle og opleve fællesskabet inden for sejlsport.

 

Konceptet med at bruge sejlads som et inklusionsredskab stammer fra Norge, hvor Vindskift har samarbejdet med hjælpeorganisationer som Ungdommens Røde Kors og lignende organisationer om at tilbyde de unge, som har lyst, men hidtil ikke har haft muligheden for at komme inden for sejlsportsverdenen. Konceptet har været en stor succes i Norge, hvor der er blevet taget godt i mod de unge i en række sejlklubber.

 

Nu skal inititiativet afprøves af de danske sejlere fra Oure Højskole, som får mulighed for at dele ud af deres sejlerfaring og ikke mindst interresse og glæde for sejlsporten.

 

Med afprøvning af konceptet i 2021 skal der opsamles erfaring, som forhåbentlig vil muliggøre en spredning af aktiviteter fra 2022 i stor skala.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Oure Højskole

Støttebeløb i alt: 49,279 kr.

År: 2021 - 2022