Dansk Søredningsselskab

Bevillingsmodtager: Dansk Søredningsselskab

Støttebeløb i alt: 50.000

År: 2020