Trivsel i skolen har stor betydning for børns muligheder for en god skolegang. Desværre er det ikke alle børn, der trives. Når trivselsproblemerne starter allerede i indskolingen, trækker det lange spor, og det er derfor vigtigt at sætte ind tidligt. Også fattigdom er en faktor, der spiller negativt ind ift. børns muligheder for at bestå 9. klasses afgangseksamen. Frivillige skolevenner er en ekstra støtte og hjælp til at give flere børn en god skolegang og nu har Skolens Venner søsat indsatsen i Esbjerg.

Frivillige kan medvirke til et stabilt trivselsniveau for alle
En skoleven er et ekstra sæt hænder og ører for klassen, og betyder at der er en ekstra voksen til at besvare spørgsmål, støtte læsning og opgaveløsning, lægge ører til det, eleverne er optaget af og trøste en elev, der er ked af det.  Skolevennerne kan også være med i frikvarteret og hjælpe i gang med lege.

En skoleven erstatter ikke fagprofessionelt personale, men indgår i lærerstyrede aktiviteter som en støtte til eleverne. Det betyder, at læreren får bedre tid til den enkelte elev med en skoleven i klassen, forklarer Trine Ladegaard, sekretariatsleder i Skolens Venner.

Skolevennen er til stede for alle i klassen, og er, i modsætningen til specialressourcer, ikke noget enkeltelever først kan visiteres til, når de virkelig har det skidt. Derfor medvirker skolevenner til et mere stabilt trivselsniveau, fordi flere elever kan få hjælp og omsorg, når de har brug for det. Alle elever i klassefællesskabet kan derfor have glæde af en skoleven og i skiftende grad nyde godt af skolevennens tilstedeværelse”, siger hun.

Brobygning mellem skole og lokalsamfund
I Lauritzen Fonden er man glad for at støtte indsatsen: ”Frivillige foreninger er vigtige partnere, hvis vi skal sikre, at alle børn og unge i Esbjerg får mulighed for at få år med masser af gode skoledage. Frivillige skolevenner er med helt inde i klasseværelset, og er et oplagt supplement til trivselsindsatsen på skoleområdet, som vi forventer os meget af. Det er en måde at få flere lokale ressourcer i spil i skoletiden, og samtidig bygge bro mellem skole og lokalsamfund, som forhåbentlig kan blive en ny, fast tradition i skolerne i Esbjerg” siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Skolens Venner

Støttebeløb i alt: 560.000 kr.

År: 2021 - 2023

www.skolensvenner.dk/
Om Skolens Venner

Det er foreningen Skolens Venner, der står bag det stærke koncept med frivillige skolevenner. Foreningen sikrer et godt samarbejde mellem skoler og skolevenner, og lokalt er foreningen også med til at skabe et godt og sjovt netværk mellem de frivillige.

Foreningen har skolevenner på skoler i 23 forskellige kommuner i landet, og altså snart også i Esbjerg. Foreningen er bl.a. støttet af Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.