Alt for mange børn i udsatte positioner sakker bagud tidligt i livet, og det risikerer at påvirke dem langt ind i voksenlivet.

Med støtte fra Lauritzen Fonden og Egmont Fonden har Red Barnet startet Småbørnsklubber, som en afgørende indsats for børn i alderen 0-6 år.

“Småbørnsklubberne er et bud på en ny vej, der bringer flere arenaer omkring udsatte familier i spil. Med etableringen og afprøvningen af indsatsen håber vi i Lauritzen Fonden, at denne nye tilgang bliver et konkret og fælles praksisbud på, hvordan man i kommunerne, på tværs af sektorer, kan samarbejde om at understøtte børn i udsatte positioners trivsel og udvikling, fra de er helt små”, siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Kernen i indsatsen er småbørnsklubber for familier i udsatte positioner, hvor frivillige og fagprofessionelle har fokus på at inspirere og støtte til positivt samspil og tilknytning mellem børn og forældre. Det tilbyder småbørnsfamilier et anerkendende og styrkende fællesskab, som drives af specielt uddannede frivillige kræfter, der i samspil med kommunale fagpersoner gennemfører halvårlige forløb med ugentlige klubaktiviteter for småbørnsfamilier.

I Lauritzen Fonden er vi glade for at støtte op om indsatsen, hvor Red Barnet sætter konkret handling bag ordene i Småbørnsløftet, som er et fælles løfte om at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. Et løfte som vi i Lauritzen Fonden også har tilsluttet os.

Småbørnsklubber
Småbørnsklubber
Småbørnsklubber
Småbørnsklubber
Småbørnsklubber

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Red Barnet

Støttebeløb i alt: 1.5 mio. kr.

År: 2018 - 2023

www.redbarnet.dk/