Formålet med investeringen er at støtte de mest udsatte og anbragte børns læring gennem en langsigtet og helhedsorienteret indsats, så de i højere grad kan fastholdes i- og gennemføre folkeskolen og ungdomsuddannelser.

Partnere i investeringsprogrammet  er Aarhus Kommune, Lær for LivetDen sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer i Århus.

Læringsprogram fra Lær for Livet

Indsaten tilbydes anbragte og udsatte børn mellem 9 og 13 år. Programmet varer seks år, og følger som minimum deltagerne indtil de er færdige med folkeskolen. Programmet består af læringscamps, en mentorordning baseret på frivillige kræfter samt brobygning fra programmet til børnenes hverdag.

Leverandøren er Lær for Livet. Organisationens indsats er blevet evalueret og videreudviklet gennem de sidste ti år, og deres evalueringer viser lovende resultater. Af de unge der hidtil har gennemført forløbet, er ¾ i gang med en ungdomsuddannelse når de er 18 år – modsat ca. ¼ blandt anbragte børn og unge generelt. Endvidere har knap 80 % af de deltagende i Lær for Livets camps gennemført folkeskolens afgangsprøve, hvor tallet kun er ca. 50 pct. for anbragte børn og unge generelt.

”Hos Lauritzen Fonden er vi meget interesserede i at se, om sociale investeringer er en ny effektiv vej til at forankre tidlige og forebyggende indsatser. Det kræver, at investeringer og indsatser løber over en årrække, og det indebærer en højere risiko for investorerne. Høj risiko skal ikke stå i vejen for at forsøge at finde den gode vej til bedre skolegang til børn fra udsatte familier, derfor stiller vi en underskudsgaranti for investorerne,”

Inge Grønvold – direktør i Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden stiller en underskudsgaranti på 4 millioner kroner for investorerne.

Læs mere her.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Den Sociale Investeringsfond

Støttebeløb i alt: 4.000.000

År: 2022 - 2035

dsi.dk/

I et socialt investeringsprogram går en myndighed, en leverandør med faglig ekspertise og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe livsforbedringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget.

Investeringsprogrammet påbegyndes ved, at investoren stiller kapital til rådighed for leverandøren, som kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer risikoen.