Om projektet:

Bevillingsmodtager: Søofficers-Foreningen

Støttebeløb i alt: 50.000

År: 2016