Om projektet:

Bevillingsmodtager: Specialklasserækken for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Sølyst

Støttebeløb i alt: 15.000

År: 2015