FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Ungdommens Røde Kors

Støttebeløb i alt: 50.000

År: 2021

www.urk.dk/