FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Stiftelsen Georg Stages Minde

Støttebeløb i alt: 200.000

År: 2019

georgstage.dk/