Hjem til Alle anser unges erfaringer og ønsker som helt afgørende for at udvikle et nyt syn på hjemløshed i Danmark. Hjem til Alle ønsker derfor med initiativet at samskabe ny kvalitativ viden, med unge der har erfaringer med hjemløshed, så unges fortællinger og perspektiver i højere grad bliver styrende for, hvordan man stopper hjemløshed.

Unge som erfaringseksperter

Unge i hjemløshed er sårbare på en række parametre – ofte fra barnsben og længe efter de er kommet ud af hjemløshed. Men de er også først og fremmest unge, med ønsker om at leve et ungdomsliv som alle andre unge. Unge som har ret til at blive hørt og taget alvorligt på lige fod med andre. Hvis den stigende kurve af antallet af hjemløse skal knækkes må unges erfaringer og perspektiver stå som centralt pejlemærke for, hvordan der fremadrettet arbejdes for at stoppe hjemløshed

Sammen med Socialt Udviklingscenter og Hjem til Alle, skal 10-12 unge mødes til fortælleweekend og dialogmøder og dele deres fortællinger og erfaringer med at være boligløs og pege på temaer ift. at gribe ind over for hjemløshed. De unges erfaringer, med input fra forskere og fagfolk, samles derefter i en rapport, som udkommer i foråret 2021.
Lauritzen Fonden har støttet initiativet med 400.000 kr.

 

 

Hjem til Alle alliancen

Bevillingsmodtager: Hjem til Alle alliancen

Støttebeløb i alt: 400.000

År: 2020 - 2021

hjemtilalle.dk/

Hjem til Alle er en national alliance af partnere, der arbejder sammen om at stoppe hjemløshed blandt unge. Målet er at skabe en bevægelse, så samfundet sikrer, at alle unge har adgang til bolig, støtte og fællesskaber.