Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer. Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres udvikling.

Med filmen om spædbarnsterapi vil Dansk Institut for Spædbarnsterapi udvikle undervisningsmateriale med formålet om både at udbrede kendskabet til spædbarnsterapi samtidig med at kvalificere psykologer og psykoterapeuter til at praktisere denne. Dertil er det også målet at forberede sundhedsfagligt personale til at kunne anvende elementer fra spædbarnsterapien i “her og nu situationer” i deres daglige arbejde med børn.

Vi ved, at tidlig indsats er afgørende og vigtig for at forhindre problemer i at opstå eller udvikle sig. Lauritzen Fonden har derfor bevilliget 300.000 kr. til produktionen af filmen

Filmen produceres af fiminstruktør og manuskriptforfatter Anja Dalhoff. Se trailer til filmen her:

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Støttebeløb i alt: 300.000

År: 2019

spaedbarnsterapi.dk/