Det er ikke kun talentet og lysten, der afgør, hvor langt unge når i uddannelsessystemet. Det er i høj grad også deres forventninger til sig selv. De forventninger er gennemgående lavere hos unge, der har forældre med korte uddannelser og få ressourcer i hjemmet.

Hvorfor er det sådan, og hvordan skabes de unges uddannelsesforventninger? Det er fokus i en ny forskningsundersøgelse, som ledes af VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Lauritzen Fonden støtter undersøgelsen med 5,1 mio. kr.

”Forskningen viser, at børn og unge med ressourcesvag baggrund ikke altid får udnyttet de talenter og muligheder de har, simpelthen fordi de ikke har de store forventninger til sig selv, når det kommer til uddannelse – heller ikke selvom de klarer sig fagligt godt. Formålet med denne undersøgelse er at forstå bedre, hvor og hvornår de her forventninger opstår for de unge”, fortæller seniorforsker Jens-Peter Thomsen fra VIVE, der skal lede projektet.

Behov for understøttelse

“I Lauritzen Fonden ser vi frem til at blive klogere på, hvad det er, vi som samfund kan dreje på, hvis vi skal stimulere og øge forventningerne hos unge med udsat baggrund. For at knække kurven og løfte disse unge, er der et behov for at understøtte deres forventninger på en måde, så det om de får en uddannelse ikke skal afhænge af familiebaggrunden – og det kræver en indsigt og viden, der ikke findes i dag.”sigerInge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

Følger unge over tid

For at komme et svar nærmere vil forskerne følge 100 unge og deres forældre i årene, fra den unge er i udskolingsalderen, til han eller hun er fyldt 26 år.

I den periode gennemføres fire interview med de unge: En gang, når de er store skoleelever, hvor også forældrene deltager, og derefter, når de er henholdsvis 18, 22 og 26 år. Interviewene suppleres med en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske børn og deres forældre.

”Vi møder de unge, når de skal til at træffe de første vigtige valg om uddannelse, nemlig hvad de skal lave, når de går ud af grundskolen – og vi slipper dem på et tidspunkt i deres liv, hvor uddannelsesbanen er fastlagt for de fleste. Det giver os en mulighed for at høre om forventningerne og sidenhen se, hvilke valg de faktisk traf og hvor de er endt, når det gælder uddannelse”, forklarer Jens-Peter Thomsen.

Det er i første omgang unge fra Esbjerg, der bliver inviteret til at deltage i undersøgelsen, og senere vil unge fra Helsingør også komme til.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Støttebeløb i alt: 5.100.000

År: 2017 - 2029

vive.dk/