Som erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, er det vores fornemste opgave at sikre, at de midler vi uddeler er med til at skabe reel forandring for børn og unge i udsatte positioner.

Noget af det, der optager os og mange andre fonde i disse år, er den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Mange eksperter og fagpersoner har gode bud på, hvad der kan og bør gøres, og på hvilke arenaer, der skal sættes ind for at forsøge at afhjælpe problematikken. Det er vigtigt at lytte til hvilke retningslinjer, der udstikkes for indsatser på det sociale område. Men vi skal også blive bedre til at lytte til dem, det handler om. Hvad drømmer de unge selv om? Det øver vi os på i Lauritzen Fonden.

Vi er ikke i mål, men vi har et ansvar for at skabe de muligheder, der gør, at børn og unge kan blive hørt og lade deres stemme gælde, når den offentlige debat omhandler dem. Der findes ikke nogen enkelt løsning, og vi rykker kun, hvis vi arbejder sammen på tværs – fonde, NGO’er, kommuner, regioner, organisationer og vidensaktører. Det er et komplekst problem, at så mange unge står uden for uddannelse og job, og det kræver derfor, at der sættes ind tidligere og på flere fronter, end vi er lykkedes med i dag.

Når alt kommer til alt, så er det meget lidt, vi kan alene, og med dette årsskrift ønsker vi at synliggøre lige netop den pointe. Mangfoldigheden af vores indsatser, styrken i de længerevarende partnerskaber og retningen i vores uddelingsstrategi.

Læs med her >>>