Brandkadetkorpset henvender sig til alle unge fra 7. årgang og til 18 år og har en ambition om at favne alle unge og give dem mod på livet.

Formålet er at uddanne udsatte unge til brandkadetter og modne dem til uddannelse, job og foreningsliv.  Uddannelsen til brandkadet styrker de unges faglige, sociale og personlige kompetencer – ligesom de unge lærer basale færdigheder, som f.eks. at møde til tiden, følge en ordre, disciplin, høflighed, respekt og samarbejde. Samtidig er det en oplevelse for livet, der vil give brandkadetterne indsigt, udvikling og stolthed – og en plads i brandkadetkorpset efterfølgende.

Foto: Palle Peter Skov
Foto: Palle Peter Skov
Foto: Palle Peter Skov
Foto: Palle Peter Skov
Foto: Brandkadetter i Danmark
Foto: Brandkadetter i Danmark
Foto: Brandkadetter i Danmark

Korpset i Esbjerg Kommune er blevet til – og drives – i et tæt tværfagligt samarbejde mellem bl.a. Sydvestjysk Brandvæsen, SSP forebyggelse og Vejledning, Esbjerg kommune, skoler, MedVind i Østerbyen og andre lokale aktører.

Brandkadetter i Esbjerg Kommune er en del af “Brandkadetter i Danmark”, som startede tilbage i 2014, og indsatsen er nu rullet ud i 12 kommuner med faste brandkadetkorps.

Lauritzen Fonden har støttet etableringen af brandkadetkorpset i Esbjerg med en bevilling på 300.000 kr.