Situationen med COVID-19 har ramt os alle, men den indebærer i særdeleshed ekstra udfordringer for udsatte børn, unge og voksne. De har om nogen brug for mere hjælp, omsorg og tryghed i en forandret hverdag. Coronakrisen lægger derfor ekstra pres på de organisationer, der til dagligt arbejder med at hjælpe sårbare grupper i vores samfund.

Dialog og fleksibilitet under COVID-19

I Lauritzen Fonden er vi i tæt dialog med vores bevillingsmodtagere, der grundet COVID-19 er udfordrede. Vores primære fokus er at understøtte igangværende indsatser, så vores samarbejdspartnere kan fokusere deres indsats på de grupper i samfundet, som har brug for ekstra omsorg i en svær tid. Vi er lydhøre over for input og bestræber os på at udvise en høj grad af fleksibilitet – både i forhold til tidsfrister, tilpasning af aktiviteter og målsætninger. Vores kommende ansøgningsfrist er blevet rykket frem til 28 juni 2020, så ingen ”tabes” undervejs i de kommende måneder. Vi har desuden rykket uddelingen af Lauritzen-prisen fra september til 6. december 2020, hvor vi håber vi kan fejre og hylde kulturen og de mange talenter, der gør en forskel for os alle sammen.

Vi oplever, at vores samarbejdspartnere og bevillingsmodtagere er gode til at tilpasse deres aktiviteter, så de kan støtte der, hvor behovet er størst. Tak for jeres store indsats i denne ekstraordinære situation.