MedVind i Østerbyen er optaget af at skabe bedre ungeliv, så børn og unge i Esbjergs Østerbyen har de bedste forudsætninger for at finde vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. Her spiller fritidsarenaen en helt central rolle.

Onsdag den 23. marts var flere end 70 centrale aktører i MedVind alliancen så samlet på Platformen i Esbjerg, for at tale om de igangværende aktiviteter i Esbjergs Østerbyen og for at sætte fokus på hvordan man kan hjælpe flere unge i området ind i fritidsfællesskaber.

Mødets omdrejningspunkt var analysen, Bryd Barrieren, som Red Barnet og tænketanken Mandag Morgen står bag. Lauritzen Fonden har finansieret analysen, der peger på 10 barrierer, der kan være for unge i forhold til deltage i positive fællesskaber. Maria Sander, der er projektleder i Red Barnet, holdt et oplæg med udgangspunkt i analysens hovedpointer.

En af anbefalingerne i Bryd Barrieren er, at vi er nødt til at styrke samarbejdet på tværs af sektorer for at sikre, at alle unge kommer godt med i de positive fritidsfællesskaber. Det er en velkendt barriere, at der kan opstå silotænkning i det daglige arbejde, men det kan alligevel være en udfordring at overkomme den barriere og skabe rum for tværgående dialog, fælles mål og koordineret handling. Derfor har det været virkelig inspirerende at deltage i dialogmødet og opleve, hvordan så mange ressourcepersoner fra forskellige sektorer i Esbjerg har samlet sig om at identificere de lokale barrierer og finde fælles løsninger, der kan understøtte, at flere unge får gavn af fritidsfællesskabernes goder,” fortæller Maria Sander.

Kathrine Geisler Madsen, der er næstformand for styregruppen i MedVind og souschef i Lauritzen Fonden, var ligeledes imponeret over de mange gode dialoger, og ser nu frem til den videre proces:

“Jeg er enormt glad for, at vi med dialogmødet fik bragt analysens vigtige resultater i spil. Nu glæder vi os til se hvad det kan bringe med sig, når man får viden ud at leve i praksis – og beder praksis om at tænke med i forhold til nye løsninger.

Inddrag de unge

Behovet for diskussionen er nærværende. For eksempel går 7 ud af 10 unge fra Esbjergs Præstegårdsskolens udskoling ikke til de fritidsaktiviteter, de kunne tænke sig – eller er ikke bevidste om de tilbud, der eksisterer. Derfor var der under dialogmødet også fokus på, om der tilbydes de rigtige aktiviteter, og om man generelt er for dårlige til at spørge de unge, hvad de kunne tænke sig.

Formand for Kultur og Fritid i Esbjerg Kommune, Jakob Lose, deltog også i mødet, og var imponeret over engagementet blandt deltagerne.

“Det var en fornøjelse at se så mange aktører i dialog om, hvordan vi skaber bedre rum for unges positive fællesskaber. Som formand for Kultur og Fritid er jeg naturligvis optaget af, hvordan vi kan blive bedre til at løfte opgaven på tværs af det offentlige, private og civilsamfundet – og i samarbejde med de unge. Det er netop dét, MedVind i Østerbyen er med til at drive fremad. Jeg har taget værdifulde indsigter med mig, og ser frem til de videre drøftelser,” fortæller Jakob Lose.

Næste skridt

Nu ligger der et arbejde på backbonesekretariatets bord med at samle op på de gode inputs, så flere unge finder vej ind i positive fællesskaber. I første omgang opsamles alle pointerne, så aktørerne i MedVind kan arbejde videre med konkrete indsatser.

Læs analysen “Bryd barrieren” her.