Tommy Thomsen

Tommy Thomsen, der har været medlem af Lauritzen Fondens bestyrelse siden 2016 og næstformand siden 2017, har mere end 30 års erfaring i den maritime sektor bl.a. fra Maersk, Clipper og Nordic Tankers. Han har siden 2013 været ansat som CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) en fond, der rådgiver og tilbyder risikovillig kapital til danske virksomheder, der investerer og etablerer forretning i udviklingslande. Af bestyrelsesposter kan nævnes formandsposten i Den Danske Maritime Fond og i C.W. Obel A/S samt medlem af bestyrelsen for PSA International.

Med Tommys alsidige baggrund og mangeårige erfaring inden for søfart, fondsforvaltning, strategiudvikling og økonomisk styring, vil hans kompetencer i høj grad kunne bidrage til Fondens erhvervsmæssige del, men også den almennyttige og sociale. Med Tommys post som CEO i Fonden forlader han samtidig næstformandsposten i Lauritzen Fondens bestyrelse, der overtages af direktør Erik G. Hansen, der har siddet i Fondens bestyrelse siden april 2017.

Den afgående CEO for Lauritzen Fonden, Bent Østergaard har gennem sin lange karriere i Lauritzen-gruppen bl.a. været bestyrelsesformand i både rederiet J. Lauritzen A/S og i DFDS A/S, ligesom han har været CEO i Fondens investeringsselskab, LF Investment ApS. Bent Østergaard bestrider endvidere bestyrelsesposter i bl.a. NanoNord A/S og Meabco Holding A/S.

”Jeg vil gerne takke Bent Østergaard for et godt og tillidsfuldt samarbejde og for hans mangeårige indsats for Lauritzen-gruppen. Jeg ser nu frem til at fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde med Tommy Thomsen og vores nye næstformand Erik G. Hansen ”
 Jens Ditlev Lauritzen, formand for Lauritzen Fondens bestyrelse

Direktør Erik G. Hansen, der overtager næstformandsposten i Lauritzen Fonden efter Tommy Thomsen, har en fortid som CFO hos Maersk. Han har stor erfaring inden for finansiel rådgivning, investering og risikostyring – også fra den maritime sektor. Han er bl.a. formand for Polaris Management og medlem af adskillige bestyrelser og advisory boards, bl.a. i Bavarian Nordic, Ecco Sko og Bagger-Sørensen & CO, hvor han sidder som næstformand.