Det er målet, at Ungdomsøen i år 2023 er kendt af mere end halvdelen af Danmarks 15 til 25-årige, engagerer flere end 1.000 frivillige og hvert år involverer 100.000 unge i aktiviteter både på Øen og i hele landet. Ungdomsøen har til den opgave modtaget støtte fra Lauritzen Fonden.

Bevillingen fra Lauritzen Fonden skal blandt andet bruges til at understøtte Ungdomsøens vision om, at være en ø for alle unge uanset geografi og sociale vilkår.

“Lauritzen Fonden har sammen med de øvrige fonde, der bakker op om projektet, sikret et enestående fundament for at engagere unge fra hele landet i Ungdomsøen. Desuden understøtter fondenes deltagelse, at unge på tværs af alder, geografi og interesser tager del i et fællesskab, hvor de tager samfundsansvar og får tro på, at de kan skabe positive forandringer i eget og andre unges liv,” siger Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand for Fonden Ungdomsøen der har ansvaret for Ungdomsøens udvikling og drift.

For Lauritzen Fonden er engagementet i Ungdomsøen ikke mindst en støtte og en tro på at unge både kan og vil engagere sig, når bare de får plads og mulighed for det:

“Ungdomsøen har med den stærke kernepartnerkreds og øvrige fonde bag ø-udviklingen vist, at der er skabt et unikt potentiale for at involvere unge på tværs af interesser og eksisterende fællesskaber. For os er det derfor både naturligt og af afgørende betydning at medvirke til at alle unge uanset geografi og sociale vilkår engagerer sig og besøger øen.” siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Ungdomsøen åbner officielt på lørdag den 24. august.

Souschef Kathrine Geisler Madsen, chef for kulturområdet Kamilla Søgaard og direktør Inge Grønvold besøger Ungdomsøen i foråret 2019

Det gamle Middelgrundsfort blev erhvervet i 2015 med støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden, og givet til Spejderbevægelsen, der har ansvaret for at gøre øen til en ø for hele Danmarks ungdom. Siden har Nordea-fonden doneret yderligere 128 millioner kroner til renovering af Ungdomsøen, og muliggør realiseringen af en af de største Ungdomssatsninger i nyere tid.

Indhold og aktiviteter på Ungdomsøen udvikles i tæt samarbejde med fonde som Nordea-fonden, Trygfonden, Lauritzen Fonden, TuborgFondet og stærke kernepartnere som Foreningen SPEJDERNE og landets fem spejderkorps, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Folkehøjskolernes forening i Danmark (Højskolerne), Roskilde Festival, Efterskoleforeningen og Friskolerne mf. Kernepartnerkredsen repræsenterer nationalt mere end 670.000 medlemmer, 145.000 frivillige, 870 skoler og 72 ungdomsorganisationer.

Det er Foreningen SPEJDERNE der har etableret Fonden Ungdomsøen. Fonden Ungdomsøen har organisatorisk base på såvel Ungdomsøen som på Spejdercenter Holmen, hvor Fonden Ungdomsøen deler adresse med Foreningen SPEJDERNE.

Frej Elbæk Schjeldal, Kommunikationschef Ungdomsøen, tlf. 30 91 72 01, frej.elbaek@spejderne.dk
Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet, tlf. 33968041, kam@lauritzenfonden.com
Maj Faurholm, ansvarlig for kommunikation, tlf. 33968423, mfu@lauritzenfonden.com