Lauritzen Fonden har pr. 1. juli 2019 overtaget Bieringhus Efterskole, og ambitionen er at skolen skal omdannes til et civilsamfundskraftcenter i hjertet af Østerbyen, med det formål at samle, udvikle, drive og muliggøre fællesskabsstyrkende aktiviteter på tværs af alder og interesse.

Lauritzen Fonden arbejder ud fra en vision om, at flere børn og unge, der lever i økonomisk, social og kulturel fattigdom, bliver bedre rustet til at finde vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse, og etableringen af et civilsamfundskraftcenter i Esbjerg Kommune er derfor i god tråd med fondens almennyttige fokus.

Et sprudlende kraftcenter i hjertet af Østerbyen
Lauritzen Fondens direktør, Inge Grønvold fortæller, at man håber at man med stedet kan skabe en ny og stærk fællesskabsramme i Østerbyen:

”Med udgangspunkt i, at unge kan være medskabere af aktiviteter, der samler, vil vi skabe et sted, der kommer med nye bud på fællesskaber med fokus på kultur, det sociale, innovation og kreativitet”
Ambitionen er at skabe et sprudlende og levende kraftcenter i hjertet af Østerbyen, der skal styrke og udvikle forskellige og tværgående fællesskaber i området.

Bieringhus placering og størrelse giver samtidig nogle helt særlige muligheder.

”De unikke omgivelser der omgiver stedet og Bieringhus Efterskoles størrelse og bygninger, vil muliggøre at man kan samle og udvikle en række aktiviteter og samtidigt sikre et konstant foranderligt miljø i takt med de aktiviteter, der finder sted og de personer, der bruger rummene, udvikler sig.” siger Inge Grønvold.

Næste skridt?
De kommende måneder skal der nu arbejdes videre med udviklingen og etableringen af det nye civilsamfundskraftcenter. Fokus vil være på aktørinvolvering og borgerinddragelse med formålet, at sikre en bæredygtig udvikling, så stedet kommer til at understøtte og skabe synergi med alle de gode udviklingstiltag, der allerede er i gang i bydelen og i Esbjerg i øvrigt.

I 2017 igangsatte Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden indsatsen, MedVind i Østerbyen. Udgangspunktet for samarbejdet er at styrke den sociale mobilitet for børn og unge i Esbjergs Østerby over en 12-årige periode. Købet af Bieringhus Efterskole skal være med til at understøtte det arbejde som drives i MedVind i Østerbyen.

Kathrine Geisler Madsen, souschef, tlf.3396 8435, kge@lauritzenfonden.com
Maj Faurholm, ansvarlig for kommunikation, tlf. 3396 8423, mfu@lauritzenfonden.com