Regeringen har i dag lanceret en samlet vækststrategi for den danske maritime sektor, som udspringer af de 52 anbefalinger, som Vækstteamet for Det Blå Danmark offentliggjorde tilbage i april 2017. Strategien indeholder 36 initiativer, der blandt andet skal sikre forbedrede rammevilkår og regulering samt maritim kompetenceudvikling og uddannelse af fremtidens søfarende.

En væsentlig forudsætning for at lykkes med den ambitiøse strategi er, at den maritime branche aktivt går ind og tager et medansvar for sektorens succes. Den Danske Maritime Fond har allerede signaleret opbakning til regeringens arbejde og meddelte således i juni 2017, at de ville afsætte 25 millioner kroner til støtte for aktiviteter baseret på Vækstteamets anbefalinger.

Lauritzen Fonden vil gerne bakke op om denne udvikling, og bestyrelsen har derfor besluttet at afsætte en beløbsramme på 10 millioner kroner over de næste to år til støtte af konkrete initiativer, der kan fremtidssikre væksten i Det Blå Danmark, herunder blandt andet – men ikke udelukkende – maritim kompetenceudvikling og uddannelse.

”Lauritzen Fonden udspringer af et af Danmarks ældste rederier, J. Lauritzen og er derfor forankret i det blå og maritime Danmark. Shipping er vores største eksporterhverv, og Danmark har altid været en stolt søfartsnation – og det skal vi værne om. ”

– Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

Kommende ansøgninger til Lauritzen Fonden vil blive behandlet i dialog med øvrige danske maritime fonde for at øge kendskabet til ansøgers initiativer med fokus på relevans og kvalitetssikring.