Positive fællesskaber giver selvværd, skaber et frirum og sikrer tolerance og udsyn. Desværre er det ikke alle børn og unge, der har lige let ved at finde vej ind i fællesskaberne. Særligt under coronakrisen hvor idrætsforeninger, ungdomsskoler, fritidsjobs m.m. har været delvist lukkede, er specielt de i forvejen udsatte unge gledet ud af fællesskaberne i fritiden.

I analysen “Bryd barrieren” peger Red Barnet på 10 barrierer, der skal nedbrydes, hvis de unge skal blive en del af fællesskaberne igen og dermed skabe en positiv vej ind i voksenlivet.

Kun én af disse barrierer relaterer sig til de unge selv – den handler om lavt selvværd. De resterende barrierer finder sted hos de unges forældre, i fællesskaberne og i form af strukturelle barrierer.

“Vi skylder simpelthen de unge en ekstra håndsrækning, så de også får adgang til fællesskaberne i fritiden og dermed får styrket deres trivsel og selvværd og skabt en positiv vej ind i voksenlivet. Derfor er jeg så glad for, at vi med den ny analyse giver viden og inspiration til at tage fat på det vigtige arbejde”
 Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet

Flere rummelige fællesskaber

Analysen giver otte konkrete løsningsforslag til, hvordan vi kan komme de 10 barrierer til livs. Disse omhandler bl.a. hvordan fællesskaberne tilrettelægges med henblik på rummelighed og tilgængelighed, samt at de relevante aktører samarbejder om opgaven.

“At sikre både deltagelse og fastholdelse i positive fritidsfællesskaber er en afgørende markør for en positiv livsbane og fremtid for unge i udsatte positioner. Der er brug for handling nu mere end nogensinde, så vi er selvsagt meget glade for at analysens anbefalinger nu skal ud og testes og videreudvikles i praksis”
Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden har finansieret analysen, der er gennemført ved samarbejde mellem Red Barnet og Tænketanken Mandag Morgen.

Læs analysen “Bryd barrieren” her