I perioden 2018-2021 har forskere fra DPU fulgt indsatsen, hvor unge gennem et ophold som matros ombord på Fulton har arbejdet for at få troen på egne evner og derigennem mod på at planlægge deres fremtid og komme videre med en uddannelse eller finde vej ud i beskæftigelse.

Rapporten fremhæver at især de længerevarende forløb på Fulton, som de unge har deltaget i, ser ud til at have haft en væsentlig og positiv betydning for de unges selvfølelse og efterfølgende oplevelse af forbedrede relationer og en bedre livskvalitet.

”Vi kan se, at de unge kommer videre med uddannelse og arbejde efter et forløb på tre måneder som matroser på Fulton, og både de unge og de voksne omkring dem peger på, at deres trivsel og ’mestringstillid’ er vokset markant.”, siger Frans Ørsted Andersen, der er forfatter til rapporten om Fulton indsatsen i Esbjerg.

Efterværn er vigtigt
Afgørende for forløbet ombord på Fulton er, at de unge vender hjem til noget nyt, når de igen kommer i land.

”De unge skal i gang med det samme, når de kommer i land, for ellers synker de bare tilbage i de samme miljøer, de kom fra, og som trækker dem ned i det gamle uheldige spor”, siger Frans Ørsted Andersen.

Ikke for alle
Et ophold på Fulton må dog ikke opfattes som en slags mirakelkur, der vil have positive effekter for alle udsatte unge, understreger Frans Ørsted Andersen.

”Der er tale om en håndholdt indsats for en lille gruppe unge ad gangen. Visitationen til tilbuddet er afgørende, for det er klart, at der er mange unge, som ikke vil kunne passe til det her. Der står saltvand ind over rælingen, og der er vådt og koldt. Det er umuligt at sidde med en skærm eller en telefon, og alle skal jo være med til at holde skibet i gang. Man har tjanser med madlavning og rengøring, med motoren og med sejlene. Det er fysisk hårdt, og man spiser sundt og sover tungt, når dagen er slut. Det er et liv, som tiltaler nogle unge, der får livsmod og kan se sig selv som en, der er på søen. For dem er det et godt tilbud, men der er også andre unge, der absolut ikke ville kunne holde det ud”, siger Frans Ørsted Andersen

Han peger på, at projektet ikke desto mindre rummer nogle værdifulde elementer, som mere generelt kan videreføres i andre projekter.

Nogle af de betydningsfulde ting, som et længerevarende forløb på Fulton bidrager med for de henviste unge, bl.a. er

  • Fast struktur og faste rammer i dagligdagen
  • Gode relationer til skipperne og den øvrige besætning
  • Oplevelse af mestring af maritime og andre færdigheder
  • Oplevelse af at blive anerkendt, behandlet ligeværdigt og få tildelt ansvar
  • Oplevelse af at få sund mad
  • Naturoplevelser: opholdet på havet giver de fleste unge ”ro”
  • Oplevelse af at opholdet på Fulton har bidraget til for mange af de unge ”at komme på ret køl

Download “Fulton-projektet – forskningsrapport” af Karen Bjerg Petersen og Frans Ørsted Andersen >>>

Kilde: DPU