VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd dykker i rapporten Børn og unge i Danmark ned i otte forskellige livsforhold som for eksempel materiel velfærd, helbred, sociale relationer og fritidsliv og giver indblik i forhold for både den brede børnebefolkning og for udsatte grupper. Derudover går rapporten i dybden på fire områder, der handler om virkninger af covid-19, alvorlige belastninger i opvæksten, skilsmissebørns samværsordninger samt om forebyggende foranstaltninger til børn.

Børn og unge i Danmark baserer sig på en panelundersøgelse, som omfatter 6.276 børn og unge fra 3 til 19 år. Rapporten er den fjerde i en række, og de tre tidligere udkom i 2010, 2014 og 2018. Dermed kan vi følge udviklingen over de seneste 12 år.

Blandt resultaterne af undersøgelsen er:

  • Virkninger af covid-19-pandemien
  • Samværsformer under markant forandring – især for drenge
  • Mindre røg – men mere druk
  • Dalende glæde ved skolen
  • Fortsat stigning i psykisk mistrivsel
  • Genvordigheder i opvæksten øger risikoen for mistrivsel
  • For lidt søvn og tandbørstning
  • Øget interesse for politik

Lauritzen Fonden har bidraget til finansieringen af rapporten sammen med TrygFonden, Bikubenfonden og Ole Kirk’s Fond.  Læs mere om bevillingen her.