For at få kortlagt legens kår i de danske hjem har indsatsen Levende Legekultur iværksat, en landsdækkende og omfattende undersøgelse. I alt deltog tusind familier, hvor forældre blev interviewet om deres opfattelse af deres børns leg og samtidig blev de spurgt ind til deres børns trivsel.

Leg er en vigtig nøgle til bedre trivsel

Blandt de mest markante resultater er, at det kan fastlås, at leg og trivsel hænger uløseligt sammen. I familier, hvor der leges meget, og hvor der leges frit, vurderer forældre over en bred kam, at deres børn trives bedre end hos familier, hvor der leges mindre.

“Det, at vi kan konstatere med tal, at der er en sammenhæng mellem, hvor meget børn leger, og hvor godt de har det, er markant. Det er noget, vi har troet på og sagt i mange år. Nu er der tal, der bakker det op – og det er en milepæl. Børn bliver glade af at lege. Man kan sige, at barnet lærer verden at kende gennem leg, men på en lystfuld måde, hvor barnet selv er i kontrol. Og det skaber trivsel,” siger følgeforsker Ditte Winther-Lindqvist om undersøgelsen.

Forældre vil have leg på skoleskemaet

Undersøgelsen viser et udtalt ønske om, at leg skal prioriteres i institutionerne. 70% af de danske børnefamilier mener at leg skal prioriteres højere i skolerne, mens 54% mener, at pædagoger og lærer skal afsætte mere tid til leg og 76% forventer, at børnene har bevæget sig, når de kommer hjem fra skole eller fritidsordning.

Samtidig viser undersøgelsen, at næsten halvdeln af de danske børn ikke leger (fysisk) med deres venner uden for skole/fritidsordning, og at man i mindre grad leger med naboen eller børn i lokalmiljøet. I dag er legekammeraten far eller mor, og alligevel har halvdelen af de danske forældre dårlig samvittighed over, at de ikke synes de leger nok med deres børn.

Læs hele legeundersøgelsen.

Om Levende Legekultur

Levende Legekultur er en 5-årig indsats, der er sat i verden for at styrke legekulturen i Danmark.

Lauritzen Fonden støtter Levende Legekultur og håber at indsatsen kan bidrage til at skabe en øget bevidsthed om legens enorme potentiale – for både små og store. Læs mere om Lauritzen Fondens bevilling til Levende Legekultur.