Godt 1000 unge fra Esbjerg Centrum og Esbjerg Øst er hverken i job eller uddannelse. En udfordring som gør, at Esbjerg Kommune ønsker at gå nye veje for denne gruppe af unge, hvor både folkeskolen og senere jobcentret ofte virker demotiverende. Samtidigt er Esbjerg en af de kommuner, hvor det kan være sværere for virksomhederne at få rekrutteret – så byen har brug for alle de hænder, der er klar.

Derfor har Esbjerg kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS) og Den Sociale Kapitalfond med støtte fra Lauritzen Fonden igangsat udviklingsforløbet ’Energi til hinanden’, der skal sikre udvikling inden for tre spor; et spor målrettet udsatte unge i aldersgruppen 16-27 år. Her bliver hovedfokus, at de unge selv er med til at finde deres vej til job eller uddannelse. I alt estimeres det, at 200 unge kommer igennem forløbet. Heraf er målet, at 40 unge kommer i uddannelse, og 40 unge kommer i job i løbet af perioden. Et spor er rettet mod at udvikle Jobcenterets metoder ift. mødet med de unge – og det sidste spor er rettet mod lokale virksomheder.

”Alle mennesker har ressourcer, som kan komme i spil på arbejdsmarkedet eller på uddannelser. Men nogle gange skal man gå nye veje for at motivere de unge, og det tror vi på, vi kan med pilotindsatsen ’Energi til hinanden’. Samtidig tror vi på, at indsatsen danner grobund for en fremtidig skalerbar investeringsmodel, hvor Den Sociale Kapitalfond investerer i sociale indsatser, kommunen får en social og økonomisk gevinst, og virksomheder, der skaber arbejdspladser til udsatte, får vækst,” siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V).

”Alle mennesker har ressourcer, som kan komme i spil på arbejdsmarkedet eller på uddannelser. Men nogle gange skal man gå nye veje for at motivere de unge, og det tror vi på, vi kan med pilotindsatsen ’Energi til hinanden’”
Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg

De unge bliver medskabere
Lauritzen Fonden støtter indsatsen økonomisk og som sparringspartner. Fonden købte i 2019 den tidligere Bieringhus Efterskole, som fremadrettet skal fungere som et moderne kultur- og medborgerhus og hvor målet er at samle og muliggøre fællesskaber og aktiviteter på tværs af alder og interesse. Her skal den nye ungeenhed kaldet ’Vindmøllen’ holde til, og her er ambitionen, at de unge skal være medskabere af rammerne for deres udvikling. Ti medarbejdere fra Esbjerg Jobcenter får arbejdsplads i den nye ungeenhed, hvor traditionel sagsbehandling er afløst af fælles løsninger af de udfordringer, som den enkelte unge har. Eksempelvis er mere tid til hver enkelt ung grundlag for at opbygge den tillid, der meget ofte er en forudsætning for at kunne både give og modtage den rette form for støtte frem mod uddannelse eller job.

”Vi ser pilotindsatsen som en investering. Det er en investering i en ny metode, så vi sammen bliver bedre til at give muligheder til udsatte unge. Og på sigt, skal den ny metode være så effektiv, at det kan betale sig fortsat at investere i resultaterne. Derfor er vi meget opsatte på også at bruge indsatsens erfaringer til at få bygget en investeringscase funderet i valide data, der er attraktiv for både kommuner og investorer,’ siger Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden.

”Vi ser pilotindsatsen som en investering. Det er en investering i en ny metode, så vi sammen bliver bedre til at give muligheder til udsatte unge. Og på sigt, skal den ny metode være så effektiv, at det kan betale sig fortsat at investere i resultaterne”
Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden.

Acceleratorforløb for lokale virksomheder
Sideløbende med aktiviteterne på ’Vindmøllen’ bliver 20 Esbjerg virksomheder inviteret med i ’Energi til hinanden’, hvor de bliver gearet til at ansætte de unge. Det sker gennem acceleratorforløb faciliteret af Den Sociale Kapitalfond, som har erfaringer, der viser, at jo før virksomhed og ung matches i udviklingsforløbet, desto større succesrate. Deres erfaring er også, at interessen for sociale investeringer lige nu er i vækst – ikke mindst fordi flere og flere aktører ser potentiale i at arbejde med flere bundlinjer – og ikke mindst også, fordi kommunerne kan se det som vejen til at sikre ekstern finansiering, der investerer i resultater i ellers pressede kommunale budgetter.

”Vi har i de seneste år set en stigende interesse for at udvikle og bruge investeringsområdet til at forbedre både den sociale og den økonomiske bundlinje. Derfor glæder vi os over, at også Esbjerg kommune ser nye muligheder med sociale investeringer, der skaber både finansielle og menneskelige resultater,” siger Peter Engberg, formand for bestyrelsen, Den Sociale Kapitalfond.

Kontaktoplysninger

Jesper Tjørnager Jakobsen, partner, Den Sociale Kapitalfond, tlf. 20 96 94 93, jtj@socialkapitalfond.dk

Christina Ove Holm, kommunikationschef, Den Sociale Kapitalfond, tlf. 40 96 14 18, coh@socialkapitalfond.dk