Den maritime branche såvel som verdenssamfundet står over for en række store udfordringer, når det kommer til miljøet. Formålet med det nye samarbejde er at sikre, at danske maritime kompetencer fortsat er verdensførende inden for miljøteknologi og desuden koble dette til udviklingen af kompetencer inden for autonome løsninger til skibe.

Industriinitiativet er i tråd med vækstplanens vision om at styrke Danmarks position som et globalt maritimt kraftcenter, og samarbejdet vil sikre Det Blå Danmark bedre muligheder for at konkurrere internationalt på maritime løsninger, der lever op til ikke bare nuværende, men også kommende ønsker og krav inden for autonomi, sikkerhed og miljø.

Bag ShippingLab står en lang række af rederier, herunder blandt andet J. Lauritzen, teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser.

Tiltag med fokus på autonomi og bæredygtighed

Blandt de mange aktiviteter i ShippingLab er udviklingen af teknologi, der skal sikre autonomi og miljøvenlig sejlads med såvel mindre som større fartøjstyper.

Projektet inkluderer machine-learning, hvilket forventes at give et betydeligt bidrag til en mere sikker og effektiv transport, som kan kombineres med udviklingen af løsninger for emissions-fri sejlads i og omkring havneområde

Lauritzen Fonden har sammen med en række andre fonde givet støtte til projektet, der løber over de næste tre år.

Læs mere om ShippingLab

Læs mere om hvordan J. Lauritzen er involveret i ShippingLab

Fakta
 • ShippingLab er et fælles industri initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for
  digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 •  Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCE
  Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder: Digital Ship Operations, Autonomy, Decarbonization
 • ShippingLab kommer til at køre i tre år og skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim
  forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen
  Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
 • Det samlede budget er 87 mio. kr