Det giver ejerskab, selvstændighed og et væld af potentialer, når unge kommer helt med ind i maskinrummet og er del af et fællesskab, hvor de bliver inddraget og hørt. Derfor vil Ungdomsøen, Platformen og Lauritzen Fonden i partnerskab udvikle og udbrede Giv-Et-År-metoden, hvor unge giver et år af deres liv som frivillige i en organisation og engagerer sig i alt fra projekter og drift til udvikling og beslutningsprocesser.

Formålet med samarbejdet er at understøtte unges samfundsengagement, adgang til fællesskaber og udforske nye former for frivillighed. For det kan noget helt særligt, når unge er drivkraften bag udviklingen og beslutninger. Dét potentiale er vigtig læring for alle organisationer, som på sigt kan få gavn af metoden.

Unge flytter ind på Platformen og Ungdomsøen

Til august flytter tre unge Giv-Et-År-frivillige ind på Platformen i Esbjerg, som er et kultur- og medborgerhus i rammerne af en tidligere efterskole. Her vil de over tolv måneder være med til at forme, drive og udvikle Platformens projekter og fællesskab. Samtidig flytter seks unge Giv-Et-År-frivillige ind på Ungdomsøen, hvor de i løbet af det næste år får indflydelse på øens drift, aktiviteter og udvikling. Undervejs mødes de 9 unge og udveksler erfaringer, sparrer og støtter hinanden.

Ungdomsøen er mere end en ø, det er et ungefællesskab, som skal spredes ud i hele landet. Derfor er partnerskabet med Lauritzen Fonden og Platformen et spændende skridt i den helt rigtige retning, mener Dea Forchhammer, der er direktør for Ungdomsøen.

“Ungdomsøen skal styrke unge i at være nysgerrige, glade og aktive mennesker. Det sker på øen, men skal vi lykkes med vores vision om at være for ALLE unge, skal bevægelsen rundt i hele landet.”
Dea Forchhammer, direktør for Ungdomsøen

”Ungdomsøen skal være et fællesskab, hvor de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser opstår og udvikles. Ungdomsøen skal styrke unge i at være nysgerrige, glade og aktive mennesker. Det sker på øen, men skal vi lykkes med vores vision om at være for ALLE unge, skal bevægelsen rundt i hele landet. Derfor er jeg så stolt over det her partnerskab, for nu tager vi et vigtigt skridt sammen med Lauritzen Fonden og Platformen mod at skabe engagement og fællesskab i hele Danmark,” siger Dea Forchhammer.

En metode med et stort potentiale

Lauritzen Fonden har sammen med en række andre fonde været med til at åbne og udvikle Ungdomsøen og sikre, at det er et mangfoldigt fællesskab, hvor der er plads til alle unge. Derfor er det også et spændende skridt for Lauritzen Fonden, mener Kamilla Søgaard, der er chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden.

“Vi har fra start fulgt udviklingen af Giv-Et-År-metoden tæt, og det har været inspirerende at se, hvad de unge Giv-Et-År-frivillige har kunnet bidrage med til øens drift og udvikling, men også hvordan de selv har rykket sig”
Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden

”Hos Lauritzen Fonden tror vi på, at alle unge har et potentiale, men nogle kan have brug for forskellige typer rammer og omgivelser at udfolde det potentiale i. Vi har fra start fulgt udviklingen af Giv-Et-År-metoden tæt, og det har været inspirerende at se, hvad de unge Giv-Et-År-frivillige har kunnet bidrage med til øens drift og udvikling, men også hvordan de selv har rykket sig,” siger hun og fortsætter:

”Nu skal vi finde ud af om det samme gør sig gældende, når vi også lukker tre Giv-Et-År-frivillige ind på Platformen i Esbjerg. Gennem partnerskabet med Ungdomsøen er vi med til at afprøve og dokumentere en metode, der forhåbentlig sikrer en mere inkluderende og mangfoldig tilgang til det at være ung og frivillig. Vi glæder os helt vildt meget til at komme i gang,” udtaler Kamilla Søgaard.

Har du lyst til at blive Giv-Et-År-frivillig på Platformen eller Ungdomsøen? Så læs mere om ansøgningsprocessen og hvad det indebærer at være Giv-Et-År-frivillig her >>>

I 2019 overtog Lauritzen Fonden en tidligere efterskole i Esbjergs Østerby, som nu går under navnet Platformen. Visionerne for stedet har været at omdanne det til et moderne kultur- og medborgerhus for alle Esbjergs beboere. Målet er at samle og muliggøre nye typer af fællesskaber og aktiviteter på tværs af alder og interesse. Med afprøvning af Giv-Et-År-konceptet på Platformen sættes der strøm til de visioner, der har ligget i Platformens DNA fra start, nemlig mixet mellem grupper og involvering af lokale ungekræfter, som kan blive rollemodeller for andre unge.

Ungdomsøen er en ø af og for alle unge, der styrker dem i at blive aktive, engagerede og glade mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund. Det er et fællesskab og en fysisk platform på 70.000 m2 – en slags blanding mellem en friluftsfacilitet, et ungekulturhuse, en højskole og et gemmested langt fra hverdagen. Her skabes samtidig samarbejder mellem organisationer og unge.

Siden åbningen i august 2019 har Ungdomsøen haft 30.000 besøg og afholdt flere end 200 ungeaktiviteter og bookinger, som er løftet af 500 frivillige og 44 samarbejdspartnere, herunder Spejderne, DUF, Roskilde Festival, Højskolerne, Danmarks Almene Boliger, By & Havn, Københavns Kommune og mange flere.

Ungdomsøen er en transformation af det gamle Middelgrundsfort, der blev erhvervet i 2015 med støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden. Siden har Nordea-fonden støttet den fysiske transformation fra søfort til Ungdomsøen. Efter åbningen er øens udvikling og aktiviteter blevet støttet af Nordea-fonden, Lauritzen Fonden, TrygFonden, Tuborgfondet, Friluftsrådet, Kulturministeriet og Socialstyrelsen.

Dea Forchhammer

Direktør for Ungdomsøen

// e-mail: dea.forchhammer@ungdomsoen.dk

// telefon: 31 31 94 45

 

Kamilla Søgaard

Chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden

// e-mail: kam@lauritzenfonden.com

// telefon: 33 96 80 41