På få år er antallet af ensomhedsstudier vokset markant. Der er derfor på kort tid produceret meget ny viden til et relativt nyt forskningsfelt. Men den nye viden har været fragmenteret, og uden et samlet overblik og en systematisk litteraturgennemgang, har det været vanskeligt at sige noget sikkert om, hvorvidt ensomhed kan afhjælpes. Sådan forholder det sig ikke længere. Mary Fonden kan i samarbejde med Defactum,  Realdania og Lauritzen Fonden nu offentliggøre en systematisk gennemgang af 136 effektstudier og konkludere at indsatser mod ensomhed virker. Studiet viser dog også, at der er plads til forbedring, da indsatserne, kun har lav til moderat effekt.

Et vigtigt afsæt for fremtidens arbejde
Vi skal ikke mange år tilbage før ensomhedsproblematikken blev betragtet som en mindre social udfordring. I dag ved vi, at ensomhed er forbundet med den samme risiko for tidlig død som overvægt og er tæt knyttet til depression og angst. Alligevel har der manglet sikker viden om, hvorvidt interventioner mod ensomhed virker, og hvilke interventionstyper der er effektive.

Med den problemstilling for øje har seniorforsker og ekspert i mental sundhed Mathias Lasgaard i samarbejde med sit forskningsteam screenet mere end 14.000 effektstudier på ensomhedsområdet og systematisk gennemgået og evalueret 136 interventioner, der alle havde som primært formål at mindske ensomhed. I dag står vi derfor med et solidt videnskabeligt grundlag for at vurdere og diskutere, hvordan vi kan hjælpe mennesker, der føler sig ensomme.

“Da vi påbegyndte arbejdet med den her analyse, kendte vi til mange forskellige typer af interventioner, men vi manglede et samlet billede, der kunne sige noget mere præcist om, hvorvidt vi skulle gå den ene eller anden vej i arbejdet med at afhjælpe ensomhed. Med vores omfattende litteraturgennemgang kan vi nu konstatere, hvilke typer af interventioner der virker og med hvilken effekt. Det styrker forskningsfeltet som helhed og giver os en bedre ide om, hvilken vej vi skal gå fremadrettet”, forklarer ekspert i metal sundhed og forskningsansvarlig for rapporten Mathias Lasgaard fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM.

Læs rapporten og bliv klogere på hvilke interventioner der virker og med hvilken effekt.

Kilde: Mary Fonden

Fakta om studiet
 • Det største metastudie på ensomhedsområdet
 • Screenede mere end 14.000 studier og udførte systematisk evaluering af 136 interventioner
 • Studiet opdelte interventionstyperne i fire kategorier: Socialt netværk, social støtte, social og emotionel færdighedstræning og psykologisk behandling.
 • Der blev fundet signifikant effekt af alle typer interventioner
 • Særligt psykologiske interventioner tyder på at have en effekt
 • Mens interventioner der alene fokuserer på at udvide netværket tyder på at have en mindre effekt

 

 • 380.000 danskere i alderen 16 år og opefter føler sig ensomme – det svarer til ca. 8% af befolkningen.
 • Unge er mest udsatte for ensomhed. 12 % af unge 16-24-årige føler sig ensomme.
 • Langvarig ensomhed øger risikoen for depression
 • Langvarig ensomhed kan resultere i en stresstilstand, som er skadelig for vores krop
 • Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov.