Esbjerg Kunstmuseum skal de kommende fem år samarbejde med Urbanskolen, Dagtilbudsområdet Midt- og Østerbyen og Pædagoguddannelsen på UC Syddanmark om at give børn helt fra vuggestue til og med indskoling blivende oplevelser med professionel billedkunst, der har mærkbar betydning for deres leg, læring og livslyst.

Indsatsen KUNST FOR LIVET baserer sig på tidligere projekter og museets mangeårige arbejde med og forskning i børns møder med billedkunst. Erfaringerne og resultaterne herfra er så vægtige, at alle samarbejdspartnere var villige til at lægge penge og kræfter i at videreudvikle mulighederne. Med Lauritzen Fondens bevilling kan indsatsen nu realiseres og blive meget mere end et kortvarigt projekt.

Med indsatsen får børnene i Esbjergs Midt- og Østerby fælles oplevelser med kunst både i vuggestuen, i børnehaven, i førskolen og i indskolingen. For alle forløb gælder det, at børn og pædagoger først møder den professionelle billedkunst på kunstmuseet og efterfølgende bearbejder deres idéer hjemme i institutionen.

Undervejs i den femårige periode uddannes særlige kulturpædagoger i institutionerne, og børnenes familier inddrages. For at fuldende fødekæden indgår pædagoguddannelsen på UC Syddanmark også i indsatsen, så kommende pædagoger stifter bekendtskab med tankesættet og metoderne allerede i deres studietid. Ligeledes er det en del af indsatsen at en udvalgt gruppe af børn følges af et forskerteam helt fra vuggestue til 0. klasse, så forskningen på området styrkes.

Tidligere projekter viser, at forløb af denne type har øget børnenes trivsel. Det har skærpet deres nysgerrighed og givet dem mere lyst til at eksperimentere og gribe verden. Og så har det i det hele taget været stærkt lystfyldt og inkluderende for alle børn at deltage.

I Lauritzen Fonden er man glad for den brede opbakning og samarbejdet på tværs af institutioner. Chef for Kulturområdet Kamilla Søgaard uddyber: I Lauritzen Fonden er vi optagede af, at alle børn og unge får lige muligheder for at møde kunst og kultur. Ved at skabe bedst mulige betingelser for de møder, tror vi på, at vi kan styrke livsmestring senere i livet. Med Kunst for Livet glæder vi os til at få koblet forskning på en 5-årig kulturindsats overfor de små børn, så vi på den måde bliver klogere på, hvad en tidlig indsats, som denne her kan have af virkning, særligt over for den udsatte børnegruppe.

Foto: Esbjerg Kunstmuseum