Dorthe Olsen

Medarbejdervalgt
Stilling

HR manager, Lauritzen Bulkers A/S

Fødselsår

1965

Indtrådt i bestyrelsen

1. november 2020

Udløb af valgperiode

31. marts 2026

Særlige kompetencer

Bestyrelsen vurderer, at Dorthe Olsen har følgende særlige kompetencer: Erfaring indenfor HR og personaleområdet, herunder ledelses- og organisationsudvikling, medarbejderudvikling, kommunikation og sparring.

Årlige vederlag

315.000 kr.