Erik Bierre

CFO
3396 8380
Fødselsår

1962

Ansat

1. november 2020

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i:
Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S
Axis Offshore Pte. Ltd.
Kommanditaktieselskabet Østre Havn
Østre Havn Aalborg ApS

Medlem af bestyrelsen i:

Mama Mia Holding A/S
J. Lauritzen A/S
Porsborgsparken ApS

Særlige kompetencer

Ledelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber, herunder erfaring fra shipping-, service- og rådgivningsvirksomheder. Ekspertise inden for finansiel styring og IT.