Jesper Jessing

Medarbejdervalgt
Stilling

Skibsfører, DFDS A/S

Fødselsår

1963

Indtrådt i bestyrelsen

1. april 2014

Udløb af valgperiode

31. marts 2026

Særlige kompetencer

Bestyrelsen vurderer, at Jesper Jessing har følgende særlige kompetencer: Nautiske ledelseserfaringer for passagerskibe og fragtskibe i national og international fart. Herunder regnskabschef samt budgetansvarlig for drift og vedligeholdelse af skibe

Årlige vederlag

315.000 kr.